tystnad tunnel avfart när taxametern slagit på försvinner alltid regnet utan spår och sen en viskning ser vi syner nu igen nu är det nåt som inte ens har hänt tysnad en rökfri viskning det är exakt vad vill ha det luftkonditionerade ljudet av fart du är värd att dö för ni kan skratta om ni vill håna oss vi rör oss ni står still lyssnar stel och fastspänd och när paniken bryter ut ler du svagt och viskar till mig du är värd att dö för men mot gummi glas och metall betyder ett mirakel inget alls • Ask me anything
troublemaker.